Headhunting

Headhunting

Headhunting eli suorahaku toteutetaan yleensä ilman julkista ilmoitusta avoimesta tehtävästä. Kunnolla suunniteltu headhunting-projekti säästää aikaa ja takaa määritellyn osaajaprofiilin mukaisen osaajan löytymisen.

Projektiin käytettävä aktiivinen työaika on noin 60‒100 tuntia. Keskimääräinen läpimenoaika aloituksesta rekrytointipäätökseen on noin neljä viikkoa.

Headhunting-projektin hinta on 2,2 x rekrytoitavan kuukausipalkkaa vastaava summa (alv 0 %).

Tarvittaessa saat kauttamme kattavat soveltuvuusarviointipalvelut. Soveltuvuusarvioinnit toteuttaa Coronaria Tietotaito Group Oy.

Herlin & Partnersin toteuttama headhunting-projekti sisältää

  • Rekrytoinnin tarvekartoitus
  • Osaajaprofiilin määrittäminen: haettavan henkilön taustan ja osaamisen kartoitus
  • Organisaation sisäisten osaamisvaatimusten kartoitus
  • Tehokas etsintä-, löytämis-, houkuttelu- ja haastatteluprosessi
  • Hyvän työnhakijakokemuksen varmistaminen
  • Koeajan mittainen seurantajakso rekrytoinnin jälkeen

Hinnoittelumme on läpinäkyvää – tiedät mistä maksat